środa, 28 maja 2014

Polacy mają coraz więcej pieniędzy?

Wpadłem dziś na ciekawy artykuł, dotyczący sytuacji gospodarstw domowych w kontekście finansowym, ale nie tylko. Biorąc po uwagę dane za 2013 rok, sytuacja gospodarstw domowych w 2013 roku uległa nieznacznej poprawie. Dochód rozporządzalny na jedną osobę wzrósł do 1299 zł. Równocześnie zmalał udział wydatków - do 81,7% dochodu. W teorii mamy więcej pieniędzy a koszty, które ponosimy stanowią coraz mniejsze obciążenie.

Przeciętne gospodarstwo domowe w 2013 roku miało do dyspozycji 3647 zł netto w miesiącu. Z tego 2981 zł stanowiły wydatki. W przeliczeniu na jedną osobę daje nam to 1299 zł na głowę. Wydatki per capita kształtują się na poziomie 1061 zł. To 11 zł więcej niż w 2012 roku, ale wzrost ten jest mniejszy niż dochodu rozporządzalnego, który zwiększył się o 21 zł netto. 

Wciąż jesteśmy biednym społeczeństwem - przeciętny Polak ma do dyspozycji nie wiele ponad 310 euro w miesiącu, z czego 253 wydaje na utrzymanie. Niemniej, od 2004 roku dochód rozporządzalny zwiększył się o ponad 80%, a udział wydatków spadł z 95% do 81,7%. Oznacza to, że realnie sytuacja gospodarstw domowych polepszyła się. 

Najwyższe dochody osiągają gospodarstwa pracujące na własny rachunek – ponad 5164 zł. Na drugim miejscu są gospodarstwa rolników - 5044 zł. Z kolei pracownicy mają w miesiącu przeciętnie do dyspozycji 4289 zł. Najmniejszy dochód gospodarstw domowych odnotowano w gospodarstwach emerytów i rencistów – odpowiednio 2285 zł i 1913 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe, teoretycznie jest lepiej, ale czy na pewno? Czy siła nabywcza naszych pieniędzy się zwiększa, czy raczej zmniejsza? Porównajmy naszą sytuację z tą u naszych niemieckich sąsiadów. Załóżmy, że średnia pensja w RFN wynosi 2500 Euro, a u nas 2500 zł. 


NIEMCY (Euro)
POLSKA (PLN)
Opłaty za mieszkanie 50 m2
Ok. 700
Opłaty za mieszkanie 50 m2
Ok. 500
Koszt zakupu mieszkania 50m2 na rynku pierwotnym
Ok. 80.000
Koszt zakupu mieszkania 50m2 na rynku pierwotnym
Ok. 165.000
Cena paliwa
Ok. 1,60
Cena paliwa
Ok. 5,30
Koszty wyżywienia
Ok. 200 / os.
Koszty wyżywienia
Ok. 350 /os.
Koszty wakacji
Ok. 500
Koszty wakacji
Ok. 2000
Cena dobrych butów
Ok. 100
Cena dobrych butów
Ok. 300
Cena markowych jeansów
Ok. 50
Cena markowych jeansów
Ok. 150
Cena markowych perfum
Ok. 60
Cena markowych perfum
Ok. 250
  
Są to oczywiście przybliżone dane, ale chodzi o to, aby pokazać rząd wielkości. Wystarczy popatrzeć, że statystyczny Niemiec, może właściwie co miesiąc zabrać czteroosobową rodzinę na wakacje, a Polak co najwyżej tylko jedną osobę. Niemiec może kupić 1562,5 litra paliwa, a Polak 471,7 litra i tak dalej, moglibyśmy jeszcze analizować, ale z tej analizy wyniknie nam, na jakim poziomie może żyć przeciętny Niemiec, a na jakim przeciętny Polak. 

Niestety siła nabywcza naszych pieniędzy nie rośnie lub rośnie bardzo wolno. W takim tempie będziemy gonić Europę jeszcze przez 50 lat. Nie zmienia to jednak faktu, że konieczne jest odkładanie min. 10% naszych comiesięcznych dochodów, zgodnie z zasadą "najpierw zapłać samemu sobie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz